Политика за поверителност

У дома / Политика за поверителност

Политика за обработка на лични данни

Тази политика за обработка на лични данни определя реда и условията за обработка на информацията, която потребителят предоставя на сайта crop-image-online.com. Компанията Inettools.net се грижи за защитата на поверителността на личните данни на потребителите и се стреми да осигури надеждна защита на получената информация.

Лични данни, които събираме

Когато използваме сайта crop-image-online.com, може да събираме следните видове лични данни: Име и фамилия на потребителя; Имейл адрес; Данни за контакт (телефонен номер и адрес); Друга информация, предоставена от потребителя доброволно като част от използването на сайта или неговите услуги.

Цели на събиране и обработване на лични данни

Получените лични данни се използват единствено за осигуряване на функционирането на сайта, предоставянето на услуги и разрешаване на възникнали проблеми. Можем да използваме предоставената информация за следните цели: Обработка и отговор на заявки и заявки от потребители; Предоставяне на информация за нашите продукти, услуги, промоции и събития; Подобряване на качеството и функционалността на сайта; Комуникация с потребителите, включително информиране за промени и актуализации на сайта.

Съгласие за обработка на лични данни

Предоставяйки личните си данни на сайта crop-image-online.com, потребителят се съгласява те да бъдат обработвани в съответствие с тази политика. Потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време чрез изпращане на уведомление на имейл адрес admin@inettools.net или чрез специална форма на сайта.

Защита на личната информация

Дружеството Inettools.net гарантира сигурността на съхранението и обработката на лични данни, като предприема всички необходими мерки за защита на информацията от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Достъп до личните данни имат само специално упълномощени лица, които са задължени да пазят поверителността на информацията.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Компанията Inettools.net не прехвърля лични данни на потребители на трети страни без съгласието на потребителя, освен в случаите, предвидени в законите на страната на местоживеене на компанията. В определени ситуации може да споделяме лични данни с нашите партньори, контрагенти или други страни, с които имаме подходящи споразумения за поверителност.

Вашите права във връзка с личните данни

Потребителите имат право да бъдат информирани за това, че техните лични данни се съхраняват и обработват от Inettools.net. Потребителите могат също така да поискат коригиране или изтриване на личните им данни, както и да оттеглят съгласието си за обработка на данните. За да упражни правата си, потребителят може да се свърже с нас чрез посочените данни за контакт.

Промени в политиката

Компанията :компания си запазва правото да прави промени в тази политика за обработка на лични данни. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница с дата на влизане в сила. Ако имате въпроси или проблеми, свързани с обработката на лични данни на сайта crop-image-online.com, моля, свържете се с нас, като използвате предоставените данни за контакт. Ще се постараем да Ви окажем необходимото съдействие и разяснения.