Πολιτική Απορρήτου

Σπίτι / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης στον ιστότοπο crop-image-online.com. Η εταιρεία:η εταιρεία φροντίζει για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και προσπαθεί να εξασφαλίσει αξιόπιστη προστασία των πληροφοριών που λαμβάνει.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο crop-image-online.com, ενδέχεται να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων: Όνομα και επώνυμο του χρήστη. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση). Άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη οικειοθελώς ως μέρος της χρήσης του ιστότοπου ή των υπηρεσιών του.

Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας του ιστότοπου, την παροχή υπηρεσιών και την επίλυση αναδυόμενων ζητημάτων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται για τους ακόλουθους σκοπούς: Επεξεργασία και απάντηση σε αιτήματα και αιτήματα από χρήστες· Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις μας. Βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπου. Επικοινωνία με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για αλλαγές και ενημερώσεις στον ιστότοπο.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την παροχή των προσωπικών του δεδομένων στον ιστότοπο crop-image-online.com, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση e-mail admin@inettools.net ή μέσω ειδικής φόρμας στον ιστότοπο.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Η εταιρεία: εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια αποθήκευσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα που υποχρεούνται να διατηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

Παροχή προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η εταιρεία Inettools.net δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός εάν ορίζεται από τους νόμους της χώρας κατοικίας της εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τους συνεργάτες μας, τους εργολάβους ή άλλα μέρη με τα οποία έχουμε συνάψει κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με προσωπικά δεδομένα

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία Inettools.net. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται.

Αλλαγές πολιτικής

Η εταιρεία: εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα με ημερομηνία έναρξης ισχύος. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο crop-image-online.com, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται. Θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια και διευκρινίσεις.