นโยบายความเป็นส่วนตัว

บ้าน / นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในไซต์ crop-image-online.com บริษัท :บริษัทใส่ใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองที่เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อใช้ไซต์ crop-image-online.com เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้: ชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล; รายละเอียดการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่); ข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ให้ไว้โดยสมัครใจเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะใช้เพียงเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของเว็บไซต์ การให้บริการ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เราอาจใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การประมวลผลและการตอบสนองต่อคำขอและคำขอจากผู้ใช้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่นและกิจกรรมของเรา การปรับปรุงคุณภาพและการทำงานของเว็บไซต์ การสื่อสารกับผู้ใช้ รวมถึงการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตบนไซต์

ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาบนเว็บไซต์ crop-image-online.com แสดงว่าผู้ใช้ยินยอมให้มีการประมวลผลตามนโยบายนี้ ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมล admin@inettools.net หรือผ่านแบบฟอร์มพิเศษบนเว็บไซต์

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท :บริษัทรับประกันความปลอดภัยของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึง การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัท :บริษัทไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่จะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่พำนักของบริษัท ในบางสถานการณ์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตร ผู้รับเหมา หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เรามีข้อตกลงการรักษาความลับที่เหมาะสม

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ถูกจัดเก็บและประมวลผลโดย Inettools.net ผู้ใช้ยังสามารถขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตลอดจนเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลได้ ในการใช้สิทธิ์ ผู้ใช้สามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัท :บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์ในหน้านี้พร้อมวันที่มีผลบังคับใช้ หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ crop-image-online.com โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ เราจะพยายามให้ความช่วยเหลือและคำชี้แจงที่จำเป็นแก่คุณ