Chính sách bảo mật

Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này xác định quy trình và điều kiện xử lý thông tin mà người dùng cung cấp trên trang web crop-image-online.com. Công ty: công ty quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của người dùng và cố gắng đảm bảo bảo vệ đáng tin cậy thông tin nhận được.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Khi sử dụng trang web crop-image-online.com, chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau: Tên và họ của người dùng; Địa chỉ email; Chi tiết liên lạc (số điện thoại và địa chỉ); Thông tin khác do người dùng tự nguyện cung cấp như một phần của việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của trang web.

Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân nhận được chỉ được sử dụng để đảm bảo hoạt động của trang web, cung cấp dịch vụ và giải quyết các vấn đề mới nổi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp cho các mục đích sau: Xử lý và phản hồi các yêu cầu, yêu cầu từ người dùng; Cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và sự kiện của chúng tôi; Cải thiện chất lượng và chức năng của trang web; Giao tiếp với người dùng, bao gồm thông báo về các thay đổi và cập nhật trên trang web.

Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân

Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của mình trên trang web crop-image-online.com, người dùng đồng ý với việc xử lý của họ theo chính sách này. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ e-mail admin@inettools.net hoặc thông qua một biểu mẫu đặc biệt trên trang web.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty: công ty đảm bảo tính bảo mật của việc lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép. Chỉ những người được ủy quyền đặc biệt có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Công ty :công ty không chuyển dữ liệu cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi được quy định bởi luật pháp của quốc gia cư trú của công ty. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các đối tác, nhà thầu hoặc các bên khác mà chúng tôi có thỏa thuận bảo mật phù hợp.

Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người dùng có quyền được thông báo về dữ liệu cá nhân của họ đang được lưu trữ và xử lý bởi Inettools.net. Người dùng cũng có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ, cũng như rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý dữ liệu. Để thực hiện các quyền của mình, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ được cung cấp.

Thay đổi chính sách

Công ty Inettools.net bảo lưu quyền thay đổi chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này với ngày có hiệu lực. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web crop-image-online.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ được cung cấp. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và giải thích cần thiết.