Privaatsuspoliitika

Kodu / Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise poliitika

See isikuandmete töötlemise poliitika määratleb teabe töötlemise korra ja tingimused, mida kasutaja veebilehel :domeen esitab. Ettevõte :ettevõte hoolib kasutajate isikuandmete privaatsuse kaitsmisest ja püüab tagada saadud teabe usaldusväärse kaitse.

Isikuandmed, mida kogume

Saidi crop-image-online.com kasutamisel võime koguda järgmist tüüpi isikuandmeid: kasutaja ees- ja perekonnanimi; E-posti aadress; kontaktandmed (telefoninumber ja aadress); Muu teave, mille kasutaja annab saidi või selle teenuste kasutamise käigus vabatahtlikult.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Saadud isikuandmeid kasutatakse ainult saidi toimimise, teenuste osutamise ja esilekerkivate probleemide lahendamise tagamiseks. Võime kasutada esitatud teavet järgmistel eesmärkidel: Kasutajate päringute ja päringute töötlemine ja neile vastamine; Teabe pakkumine meie toodete, teenuste, tutvustuste ja sündmuste kohta; saidi kvaliteedi ja funktsionaalsuse parandamine; Suhtlemine kasutajatega, sealhulgas saidi muudatustest ja uuendustest teavitamine.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Esitades oma isikuandmeid saidil :domeen, annab kasutaja nõusoleku nende töötlemiseks vastavalt käesolevale poliitikale. Kasutajal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates teatise e-posti aadressile admin@inettools.net või saidil oleva spetsiaalse vormi kaudu.

Isikuandmete kaitse

Ettevõte :ettevõte tagab isikuandmete säilitamise ja töötlemise turvalisuse, võttes kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta teavet volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Isikuandmetele on juurdepääs ainult erivolitatud isikutel, kes on kohustatud hoidma teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Ettevõte :ettevõte ei edasta kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta, välja arvatud ettevõtte asukohamaa seadustes sätestatud juhtudel. Teatud olukordades võime jagada isikuandmeid oma partnerite, töövõtjate või muude osapooltega, kellega meil on asjakohased konfidentsiaalsuslepingud.

Teie õigused seoses isikuandmetega

Kasutajatel on õigus saada teavet :firma poolt säilitatavate ja töödeldavate isikuandmete kohta. Samuti saavad kasutajad taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist, samuti andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta. Oma õiguste teostamiseks saab kasutaja meiega ühendust võtta, kasutades selleks antud kontaktandmeid.

Poliitika muudatused

Ettevõte :ettevõte jätab endale õiguse teha käesolevas isikuandmete töötlemise poliitikas muudatusi. Kõik muudatused postitatakse sellele lehele koos jõustumiskuupäevaga. Kui teil on küsimusi või probleeme seoses isikuandmete töötlemisega saidil :domeen, võtke meiega ühendust kasutades selleks antud kontaktandmeid. Püüame pakkuda teile vajalikku abi ja selgitusi.